Ayapov Amanjol Tlepovich

Ayapov Amanjol Tlepovich

Qoraqalpog'iston Respublikasi Xalq ta`limi vaziri